Ilaç kütüphanesi

Köpekler ve Kediler için Verapamil (Calan®, Isoptin® veya Verelan®)

Köpekler ve Kediler için Verapamil (Calan®, Isoptin® veya Verelan®)

Verapamil for Dogs and Cats'e Genel Bakış

 • Verapamil, Calan®, Isoptin® veya Verelan®, esas olarak kalp dokusundaki etkileri için kullanılan bir kalsiyum kanal blokeridir. Kalp atış hızını daha iyi kontrol etmek için köpeklerde ve kedilerde kullanılır.
 • Bu ilaç sınıfı, çeşitli kardiyovasküler etkileri ve çeşitli klinik kullanımları gösterir. Verapamil öncelikle kalsiyum iyonlarının kardiyak kas, özel kardiyak nodal dokular veya vasküler düz kaslara girişini bozar.
 • İlaç etkileri arasında azalmış kalp hızı, AV düğüm iletiminin yavaşlaması ve daha az iyi tanımlanmış diğer antiaritmik etkiler bulunur.
 • Kardiyak etkilere ek olarak, verapamil de vasküler etkilere sahiptir. Bu etkiler vasküler düz kas içine bozulmuş vazodilatasyon ile kalsiyum girişinde bozulma ile ilişkilidir.
 • Verapamil, aritmilerin hızlı kontrolü için intravenöz yolla (örneğin şiddetli supraventriküler taşikardinin tedavisi, yaklaşık 15 dakika içinde pik etkisi) veya hipertansiyon, kronik aritmiler veya diyastolik kalp yetmezliğinin tedavisi için oral yolla kronik olarak uygulanabilir.
 • Verapamil reçeteli bir ilaçtır ve sadece bir veterinerden veya bir veterinerden reçeteyle elde edilebilir.
 • Bu ilaç, Gıda ve İlaç İdaresi tarafından hayvanlarda kullanım için onaylanmamıştır, ancak yasal olarak veterinerler tarafından ekstra etiketli bir ilaç olarak reçete edilir.
 • Marka İsimleri ve Diğer İsimler Verapamil

 • Bu ilaç sadece insanlarda kullanım için tescillidir.
 • İnsan formülasyonları: Calan® (Searle), Isoptin® (Knoll), Verelan® (Ledere), Covera-HS® (Searle) ve jenerik preparatlar
 • Veteriner formülasyonları: Yok
 • Verapamil'in Köpekler ve Kediler İçin Kullanımı

 • Verapamil öncelikle supraventriküler taşikardinin tedavisinde kullanılır.
 • Verapamil ayrıca ektopik atriyal taşikardi, flutter veya fibrilasyon gibi primer atriyal aritmilerde ventriküler hız yanıtını yavaşlatır.
 • Konjestif kalp yetmezliği (CHF) olan evcil hayvanlarda verapamil, daha iyi kalp atış hızı kontrolü elde etmek için digoksin ile birleştirilebilir.
 • Verapamil, köpek ve kedideki atriyal aritmilerin uzun süreli kontrolü için de kullanılabilir (örn. Atriyal taşikardi veya fibrilasyon) ve sıklıkla digoksin ile kombinasyon halinde verilir.
 • Kedilerin hipertrofik kardiyomiyopatisinde atriyal aritmilerin kontrolünde de kullanılmıştır.
 • Önlemler ve Yan Etkiler

 • Bir veteriner tarafından reçete edildiğinde genellikle güvenli ve etkili olsa da, verapamil bazı hayvanlarda yan etkilere neden olabilir.
 • Verapamil, ilaca aşırı duyarlılığı veya alerjisi olduğu bilinen hayvanlarda kullanılmamalıdır.
 • Verapamil hamile hayvanlarda kullanılmamalıdır.
 • Verapamil, hepatik disfonksiyonu olan hayvanlarda dikkatli kullanılmalıdır, çünkü önceden mevcut hepatik disfonksiyonu olan hayvanlar, ilacın gecikmiş metabolizması ve müteakip birikim nedeniyle toksisite riski artabilir.
 • Verapamil uygulaması ile çeşitli olumsuz etkiler ilişkilendirilmiştir. En yaygın yan etki, verapamil'in kalsiyum bloke edici etkilerinden kaynaklanan hipotansiyondur.
 • Diğer potansiyel olumsuz etkiler arasında bradikardi, periferik ödem, pulmoner ödem, AV bloğu ve bulantı bulunur.
 • İlaç etkileşimleri

  Verapamil diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Evcil hayvanınızın aldığı diğer ilaçların verapamil ile etkileşime girip giremeyeceğini belirlemek için veterinerinize danışın. Olası etkileşimler şunları içerebilir:

 • Verapamil negatif bir kardiyak inotrop ve kronotroptur ve beta-adrenerjik blokerler gibi diğer negatif inotroplarla birlikte kullanılmamalıdır. Propranolol gibi bu ilaçlarla birlikte kullanıldığında, olumsuz inotropik etkiler artar ve kalp fonksiyonu önemli ölçüde olumsuz etkilenebilir.
 • Simetidin ile aynı anda kullanıldığında, verapamilin etkileri artabilir.
 • Rifampin ile kullanıldığında, verapamilin etkileri azaltılabilir.
 • Verapamil, digoksin ve teofilin kan seviyelerini artırarak toksisite riskini artırabilir.
 • Verapamil Nasıl Sağlanır

 • Verapamil sürekli salimli tabletlerde mevcuttur ve kapsüller 120 mg, 180 mg, 240 mg ve 360 ​​mg konsantrasyonlarda mevcuttur. 40 mg, 80 mg ve 120 mg tabletlerde de mevcuttur.
 • Verapamil, 5 mg / 2ml'lik bir konsantrasyonda bir enjeksiyon olarak mevcuttur.
 • Verapamil tabletleri ve kapsülleri oda sıcaklığında saklanmalıdır. Enjekte edilebilir formülasyon ayrıca oda sıcaklığında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır.
 • Köpekler ve Kediler İçin Verapamil'in Doz Bilgileri

 • İlaçlar asla veterinerinize danışmadan uygulanmamalıdır.
 • Reçete edilen dozaj, reçete yazma nedenine bağlı olarak değişebilir.
 • Uygulama süresi, tedavi edilen duruma, ilaca yanıta ve herhangi bir olumsuz etkinin gelişmesine bağlıdır. Veteriner hekiminiz tarafından özel olarak belirtilmedikçe reçeteyi tamamladığınızdan emin olun. Evcil hayvanınız daha iyi hissetse bile, nüksetmeyi önlemek için tüm tedavi planı tamamlanmalıdır.
 • Köpeklerde verapamil, her 10 ila 30 dakikada bir 0.05 mg / kg intravenöz olarak maksimum 0.15 mg / kg kümülatif doza dozlanır. Oral doz, 8 saat boyunca oral yoldan her saatte 0.05-0.1 mg'dır (0.1-0.2 mg / kg).
 • Kedilerde verapamil, 5 dakikada bir 0.025 mg / kg intravenöz (IV) dozda toplam 0.15 ila 0.2 mg / kg IV dozuna kadar dozlanır. Oral kedi dozu, her 8 saatte bir oral yoldan pound başına 0.25 ila 0.5 mg'dır (0.5 ila 1 mg / kg).
 • Kardiyovasküler İlaçlar

  ->

  (?)

  Kardiyoloji ve Kardiyovasküler hastalıklar

  ->

  (?)